Karaman Nakliyat

İlçemizin Tarihi

İlk Ermenek yerleşimi ( şehir çekirdeği ) olan ( Marassa'nın ) şimdiki ' Maraspolli ' denilen mağaranın önündeki göçüklerin altından başlayarak ' İkidelik ' denilen ' Firan Kalesi ' önlerindeki yıkıntı ve göçük kayaların altında kaldığını gösteren işaretler vardır ...

On'u aşkın Piskoposluğun ' Piskoposluk merkezi ' olarak tarihi bir özelliği yanında bir başka öne çıkan özelliği de uzun yıllar bir Türk beyliğine ( Karamanoğulları Beyliğine ) başkent oluşudur.1256 dan 1475 yılına kadar 250 yıla yakın hüküm süren ' Karamanoğulları Beyliği'nin Başkenti , Kültür ve sanat Merkezi olarak tarih sayfasında yer alan Ermenek'te Kerimüddin Karaman Bey'den sonra beyliğin başına oğlu MEHMET BEY geçmiş , büyük imar ve idari işler yanında 1277 Mayısında 'Bu günden sonra Divanda , Dergahta , Barigahta , Mecliste ve Meydanda Türkçe'den başka dil kullanılmayacaktır .' Fermanı ile Türk dilini Fars-Arap dilleri baskısından kurtarıp , Öz Türkçemizi Türk Milletine kazandırmıştır.1960 yılından beri Karaman'da yapılan Türk Dil Bayramı Kutlama Programlarının açılışı 1998 Mayısından beri Beyliğin Başkentinin Ermenek olması , kurucusu Kerümiddin Karaman Bey ve Türk Dilinin mimarı olan oğlu Mehmet Bey'in ve kardeşi Mahmut Bey'in Türbesinin Ermenek'e bağlı Balkusan Köyünde bulunması nedeniyle Ermenek Aydınlarının gayretleri ile Ermenek'te yapılmaktadır. Tanzimatın ilanından sonra 1845 yılında yapılan yeni Vilayet teşkilatına göre Ermenek İÇEL SANCAK MERKEZİ olur . MUT, ANAMUR, SİLİFKE, GİLİNDİRE, KARATAŞ SANCAĞINA BAĞLANIR. 26 YIL-SANCAK MERKEZİ olarak hizmet verir.

1871 Yılında Sancak Merkezi Silifke'ye aktarılır . Ayrıca bu tarihte Belediye Teşkilatı kurulmuştur .
1910-1915 Yıllarında Konya vilayetine .
1915 Tekrar İçel sancak merkezine
1919 Yılında Konya iline bağlanan Ermenek 1989 yılında Karaman'ın İl olması ile Karaman'a bağlı bir ilçedir .